Czech-Slovak business forum 2018
CRT ELECTRONIC s.r.o.

CRT ELECTRONIC s.r.o.

Slovakia, Oravská Lesná
Mr. Miloslav Czurilla, CEO

About Us

Spoločnosť CRT ELECTRONIC s.r.o., Or. Lesná ponúka od roku 1995 širokú škálu služieb v oblasti výroby elektroniky a dodáva zariadenia pre rôzne priemyselné odvetvia, ako sú telekomunikácie, zariadenia pre výbušné prostredie, automobilový priemysel, zdravotníctvo a medicínske zariadenia, riadiace systémy, bezpečnostné systémy, meracia technika, atď. Široký rozsah zameranie našich zákazníkov prispieva k univerzálnosti našich technologických možností, ktoré sú v súčasnej dobe k dispozícii pre Vás. Naším cieľom je dodávať kvalitu, ktorá bude spĺňať všetky Vaše požiadavky a očakávania a to vyjadruje naše motto: "Vyrábame Vaše elektronické nápady" Company CRT ELECTRONIC s.r.o., Or. Lesná offer from 1995 wide range of services in the field of electronics manufacturing and supplying electronics for various industries such as telecommunication, regulatory, health, control, security and measurement technology, automotive and others. Wide-range focus of our customers helps to the versatility of technological options, which are currently available for You. Our aim is to supply quality that will meet all your requirements and this expresses our motto: "We produce Your electronic ideas "

Areas of Activity

  • electrotechnics
Organisation
CRT ELECTRONIC s.r.o.

Country
Slovakia
Oravská Lesná

Type
Company

Size
101-250

Website
www.crt.sk

Participating in
04.06.2018 B2B negotiations
04.06.2018 Business Forum

Cooperation Profiles

- ponúkame spoluprácu v oblasti výroby elektroniky pre firmy, ktoré sú výrobcovia výrobkov a zariadení - výrobná spolupráca - we offer the cooperation in electronics production for OEM manufacturers - production cooperation

Requested

subcontracting offers

Offered

available production capacities