Czech-Slovak business forum 2018

Event

Date:

June 04, 2018

Venue:

Hotel Holiday Inn, Žilina

Organiser:

SARIO

Contact:

Michaela Kúdelová, T: +421 2 58 260 131

Jana Jarošová, T. +421 2 58 260 430, +421 910 828 215

Language:

English, Czech, Slovak

 

Czech - Slovak economic and business forum

On the occasion of the 100th anniversary celebrations of the foundation of Czechoslovakia, a Czech - Slovak economic and business forum is to be held on 4th June 2018 in Žilina, in the Holiday Inn Hotel.

The event is organized by the Slovak Chamber of Commerce and Industry, in cooperation with Embassy of the Czech Republic in Bratislava, the Czech Chamber of Commerce, and the Slovak Investment and Trade Development Agency (SARIO).

The goal of the Economic Forum is to present the economic dimension of the celebrations on the occasion of the 100th anniversary of the founding of Czechoslovakia. In attendance are expected the Ambassador of Czech Republic in Slovakia, Mrs. Lívia Klausová, the President of the Slovak Republic 2004-2014, Mr. Ivan Gašparovič, the President of the Czech Chamber of Commerce, Mr. Vladimír Dlouhý, the Chairman of the Slovak Chamber of Commerce and Industry, Mr. Peter Mihók, the Executive Director of SARIO, Mr. Róbert Šimončič, the Chairman of the Board of the Slovak Chamber of Commerce and Industry in Žilina, Mr. Milan Vašanič, the Economic and Economic Advisor of the Slovak Embassy in Prague, Ms. Dagmar Urbanová, and the Director of the Václav Klaus Institute, Mr. Jíří Weigl.    

The goal of the business forum, with participation of Czech and Slovak companies, is to support the development of mutual trade relations in selected areas of industry (machining and metallurgy, transport engineering, energy, electronics, ecology).

 

 

Česko-slovenské ekonomické a podnikateľské fórum


Pri príležitosti tohtoročných oslaváv 100. výročia založenia Československa sa koná "Česko-slovenské ekonomické a podnikateľské fórum", ktoré sa uskutoční dňa 4. júna 2018 v Žiline v hoteli Holiday Inn.

Podujatie organizuje Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Veľvyslanectvom Českej republiky v Bratislave, Hospodárskou komorou ČR a Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO).

Cieľom ekonomického fóra je prezentovať ekonomickú dimenziu osláv 100. výročia založenia Československa za účasti veľvyslankyne Českej republiky v Bratislave pani Lívie Klausovej, prezidenta Slovenskej republiky 2004-2014 pána Ivana Gašparoviča, prezidenta Hospodárskej komory ČR pána Vladimíra Dlouhého, predsedu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory pána Petra Mihóka, generálneho riaditeľa agentúry SARIO pána Róberta Šimončiča, predsedu predstavenstva SOPK ŽRK pána Milana Vašaniča, ekonomickej a obchodnej radkyne Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Prahe pani Dagmar Urbanovej a riaditeľa Inštitútu Václava Klausa pána Jířího Weigla.

Cieľom podnikateľského fóra za účasti českých a slovenských spoločností je podporiť rozvoj vzájomných obchodných vzťahov vo vybraných priemyselných odvetviach (strojárstvo a kovospracujúci priemysel, dopravné strojárstvo, energetika, elektrotechnický priemysel, ekológia).

 

           

 

Organiser
SARIO
Schedule
Registration13. April – 24. May 2018
Booking of B2B meetings25. May – 31.May 2018
Event04. June 2018
Details
LanguageEnglish, Czech, Slovak
Costs Free of charge
VenueHotel Holiday Inn, Žilina
Bilateral Meetings
Participants48
Meetings90
Participants
sk Slovakia 30
cz Czech Republic 18