Czech-Slovak business forum 2018

Manual

Na podujatí sa rýchlym a jednoduchým spôsobom stretnete s potenciálnymi partnermi budúcej spolupráce. Budete mať 15-30 minút na diskusiu s potenciálnym partnerom podľa časového harmonogramu.

 

Online registrácia

 

Zaregistrujte sa online a zadajte profil Vašej spoločnosti.

 

Vo Vašom profile môžete popísať, akú spoluprácu hľadáte s potenciálnymi obchodnými partnermi.

 

Váš profil spolupráce bude viditeľný pre ostatných účastníkov na webovej stránke podujatia. Neváhajte a aktualizujte svoj profil kedykoľvek.

 

 

Predorganizovanie bilaterálnych stretnutí - rezervácia bilaterálnych stretnutí online

 

Približne týždeň pred podujatím môžete požiadať o bilaterálne stretnutia. Je na vás, aby ste aktívne identifikovali relevantných partnerov. Upozorňujeme, že schôdzky, ktorých sa nechcete zúčastniť, musia byť aktívne odmietnuté, inak sú naplánované automaticky.

 

Ako funguje rezervácia stretnutí:

 

Prihláste sa do svojho profilu

Na hornom paneli kliknite na "Zoznam účastníkov"

Vyberte si partnerov a kliknite na vybranú firmu (stlačte modré tlačidlo "Podrobnosti")

Stlačte zelené tlačidlo "Požiadať o stretnutie"

 

Ako fungujú bilaterálne stretnutia?

 

Dvojstranné stretnutia trvajú od 15 do 30 minút, čo je zvyčajne dostatočné na vytvorenie obchodných spojení. Potom zazvoní gong a nasleduje ďalšia naplánovaná schôdza.

 

Ste zaregistrovaný v profile spolupráce, ktorý sa zobrazí na webovej stránke podujatia. Každý účastník si môže vybrať stretnutia s inými účastníkmi, s ktorými má záujem o osobné stretnutie. (Pozrite si informácie v časti "Ako funguje rezervácia stretnutí"). Niekoľko dní pred podujatím obdržíte svoj osobný rozpis stretnutí e-mailom, ktorý ukazuje, kto sa stretne KEDY a KDE. Na podujatí dostanete aktualizovanú verziu harmonogramu Vašich stretnutí.

 

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že účasť spoločností, ktoré spadajú do kategórie malých a stredných podnikov (MSP), bude financovaná v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP.

Na tieto účely bude nevyhnutné vyplniť potrebné doklady v súlade so Schémou na podporu malého a stredného podnikania v SR, t.j. so Schémou pomoci de minimis (Vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP, Vyhlásenie žiadateľa o splnenie podmienok pomoci v Schéme na podporu malého a stredného podnikania v SR, Prehľad pomoci de minimis za prebiehajúci fiškálny rok a dva predchádzajúce fiškálne roky).

Následne budete vyzvaný na podpis Zmluvy o spolupráci s MSP.

 

Tím SARIO bude počas celej udalosti k dispozícii.

Organiser
SARIO
Schedule
Registration13. April – 24. May 2018
Booking of B2B meetings25. May – 31.May 2018
Event04. June 2018
Details
LanguageEnglish, Czech, Slovak
Costs Free of charge
VenueHotel Holiday Inn, Žilina
Bilateral Meetings
Participants48
Meetings90
Participants
sk Slovakia 30
cz Czech Republic 18