Czech-Slovak business forum 2018
HSH Group s.r.o.

HSH Group s.r.o.

Slovakia, Košice
Mr. Pavol Šutor, konateľ
Mr. Peter Hojnoš, konateľ

About Us

Spoločnosť HSH Group s.r.o. realizuje distribúciu špeciálnych palív a mazív v širšom regióne strednej Európy.

Areas of Activity

  • other
Organisation
HSH Group s.r.o.

Country
Slovakia
Košice

Type
Company

Size
1-20

Website
www.hshgroup.sk

Participating in
04.06.2018 B2B negotiations
04.06.2018 Business Forum

Cooperation Profiles

Hľadáme nových obchodných partnerov

Requested

other

Offered

other