Czech-Slovak business forum 2018
Cottyn Cúth s.r.o.

Cottyn Cúth s.r.o.

Slovakia, Bratislava
Mr. Peter Cúth, konateľ, advokát
Ms. Dáša Brezovan, advokátsky koncipient

About Us

COTTYN je nezávislá advokátska kancelária s dlhoročnými skúsenosťami a bohatým knowhow v rôznych oblastiach práva. COTTYN ponúka kompletné právne služby obchodným spoločnostiam, orgánom štátnej správy, finančným inštitúciám aj fyzickým osobám, pričom jazykové a štátne hranice nehrajú dôležitú rolu. Vďaka svojej premyslenej vnútornej štruktúre je COTTYN vyhľadávanou a uznávanou advokátskou kanceláriou hlavne u mnohých obchodných spoločností podnikajúcich v zahraničí, ktoré si nevedia vynachváliť osobný prístup a pohotové konanie v právnych záležitostiach. Advokátska kancelária Cottyn má svoje zastúpenie a pôsobí na Slovensku, v Česku, v Poľsku, v Belgicku, v Maďarsku a v Rakúsku.

Areas of Activity

  • other
Organisation
Cottyn Cúth s.r.o.

Country
Slovakia
Bratislava

Type
Company

Size
1-20

Website
www.cottyn.eu

Participating in
04.06.2018 B2B negotiations
04.06.2018 Business Forum

Cooperation Profiles

COTTYN má vlastnú sieť stálych a špecializovaných spolupracovníkov doma ako aj v zahraničí, s ktorými úzko spolupracuje. Takýmto spôsobom Vám naša kancelária dokáže pomôcť pri najrôznejších vnútroštátnych ako aj medzinárodných zmluvách a transakciách. Spektrum našich klientov je veľmi široké, a to od investorov a developerov, cez štátne inštitúcie až po fyzické osoby.

Requested

available production capacities cooperation in R&D distributor investor joint-venture proposals merchandise other partner subcontracting offers supplier tenders

Offered

available production capacities cooperation in R&D distributor investor joint-venture proposals merchandise other partner subcontracting offers supplier tenders