Czech-Slovak business forum 2018
Gelima a.s.

Gelima a.s.

Slovakia, Liptovský Mikuláš
Mr. Dušan Kuchta, general director
Mr. Vladimír Hafiňák, member of board

About Us

Gelatin manufacturer - production company Výrobca želatíny - výrobná spoločnosť

Areas of Activity

  • other
Organisation
Gelima a.s.

Country
Slovakia
Liptovský Mikuláš

Type
Company

Size
21-100

Website
www.weishardt.com/

Participating in
04.06.2018 B2B negotiations
04.06.2018 Business Forum

Cooperation Profiles

We are looking for cooperation with slaughterhouses or meat factories. Our aim is to find contacts on companies able to sell to us pig and fish skins. Pre budúcu spoluprácu hľadáme partnerov, ktorí sú schopní dlhodobo dodávať pre naše výrobné potreby bravčové, eventuálne rybacie kože. Hľadáme mäsospracujúcich partnerov, prípadne bitúnky a rozrábky mäsa.

Requested

distributor partner supplier

Offered

distributor partner supplier tenders