Czech-Slovak business forum 2018
Havířovsko-karvinský kovo klastr, z.s.

Havířovsko-karvinský kovo klastr, z.s.

Czech Republic, Havířov
Mr. Milan Kasl, CEO
Mr. Jiří Peca, CEO

About Us

KLASTR je zájmové sdružení právnických, fyzických podnikajících osob, měst a obcí, vzdělávacích institucí a sdružení. Sdružených za účelem podpory výzkumu, vývoje a inovací mezi svými členy a tím posílení spolupráce mezi malými a středními podniky, institucemi zabývajícími se výzkumem a vývojem, a dalšími podpůrnými organizacemi. Kromě toho, za účelem poskytování služeb souvisejících se školením v oblasti přenosu odborných znalostí k rozvoji účinnějších produktů / procesů / služeb v oblasti kovovýroby, strojírenství. Důvody založení našeho klastru byl nedostatek kvalifikované pracovní síly, chybějící výzkumné a vývojové zázemí, potřeba odpovídající vyjednávací pozice při nákupu služeb a produktů, a účinné prosazování zájmů odvětví.

Areas of Activity

  • other
Organisation
Havířovsko-karvinský kovo klastr, z.s.

Country
Czech Republic
Havířov

Type
Institution

Size
1-20

Website
Havířovsko-karvinský kovo klastr, z.s.

Participating in
04.06.2018 B2B negotiations
04.06.2018 Business Forum

Cooperation Profiles

Aktivity klastru směřují do 4 prioritních oblastí: vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů, výzkum a vývoj, společný nákup produktů a služeb, prezentace a propagace klastru- marketing a PR členů. Spolupráce sesrbským klastrem Vojvodina metal cluster, kooperace s jejich členy.

Requested

available production capacities cooperation in R&D subcontracting offers supplier

Offered

available production capacities cooperation in R&D partner